ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, επιβραβεύει τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εντός ελληνικής επικράτειας. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σημαίνει ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση των παρακάτω όρων και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι αυτοί αποκλειστικά ρυθμίζουν τα δικαιώματα του ως υποψηφίου στο πρόγραμμα. Η επιβράβευση γίνεται βάσει του αριθμού μορίων του υποψηφίου. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για τα ΓΕΛ είναι τουλάχιστον τα 16.000 μόρια και για τα ΕΠΑΛ τουλάχιστον τα 13.000 μόρια. Διευκρινίζεται ότι στην επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία ΜΟΝΟ για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας & Προσανατολισμού.

Η επιβράβευση αφορά αποκλειστικά και μόνο στους αποφοίτους Γενικού Ενιαίου Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου του σχολικού έτους 2018-2019, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων και απευθύνεται σε μόνιμους κατοίκους των περιοχών Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας, Ν. Περάμου και Μεγάρων στην Αθήνα και των Δήμων Δέλτα και Κορδελιού - Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Διευκρινίζεται ότι τα παιδιά των υπαλλήλων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.